AddThis Social Bookmark Button

Döntések, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

Meghívók

 

Meghívó a 2012. szeptember 13 -i testületi űlésre (Benne: a napirendi pontok írásos előterjesztéseivel)

 

Meghívó a 2012. október 16-i testületi űlésre (Benne: a napirendi pontok írásos előterjesztéseivel)

 

Meghívó a 2012. november 27-i testületi űlésre (Benne: a napirendi pontok írásos előterjesztéseivel)

 

Meghívó a 2012. november 14-i rendkívüli testületi ülésre

 

Meghívó a 2012. december 13-i közmeghallgatásra

 

Meghívó a 2013. január 24-i testületi ülésre

 

Meghívó a 2013. január 14-i testületi ülésre

 

Meghívó a 2013. december 12-i közmeghallgatásra

 

Meghívó a 2014. december 4-i közmeghallgatásra

 

Meghívó a 2015. december 9-i közmeghallgatásra

 

Meghívó a 2016. augusztus 16-i közmeghallgatásra

 

Meghívó a 2017. március 7-i közmeghallgatásra

 

Meghívó a 2019. február 14-i képviselő-testületi ülésre (Benne a napirendi pontok írásos előterjesztéseivel)

 

Meghívó a 2019. március 12-i képviselő-testületi ülésre (Benne a napirendi pontok írásos előterjesztéseivel)


Meghívó a 2019. május 2-i képviselő-testületi ülésre

 

Meghívó a 2019. május 29-i képviselő-testületi ülésre (Benne a napirendi pontok írásos előterjesztéseivel)

 

Meghívó a 2019. augusztus 1-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre (Benne a napirendi pontok írásos előterjesztéseivel)

 

Meghívó a 2019. augusztus 29-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre

 

Meghívó a 2019. szeptember 30-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre (Benne a napirendi pontok írásos előterjesztéseivel)

 

Meghívó a 2019. október 24-i alakuló testületi ülésre

 

Meghívó a 2019. november 28-i képviselő-testületi ülésre

 

Meghívó a 2019. december 5-i képviselő-testületi ülésre és közmeghallgatásra

 

Meghívó Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek február 13-i közös testületi ülésére


Meghívó a 2020. február 13-i képviselő-testületi ülésre

 

Meghívó a 2020. július 2-i képviselő-testületi ülésre

 

Meghívó a 2020. augusztus 27-i képviselő-testületi ülésre

 

Meghívó a 2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésre

 

Meghívó a 2021. augusztus 26-i képviselő-testületi ülésre

 


 

Rendeletek

 

A 2013. június 30-a után kihirdetett rendeletek elérhetősége:

https://or.njt.hu/onkorm/-:16:3140:-:-:1:-:-:-/1/10

 

- 8/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó helyi rendeletek felülvizsgálatáról

 

- 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

 

- 4/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról

 

- 3/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 2/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről:

2012. évi költségvetési rendelet

2012. évi_költségvetés_táblázatai

 

- 15/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 21/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 14/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és –tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló  11/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 13/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 12/2011. (IX. 6.) önkormányzati rendelet a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 10/2011. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 9/2011. V. 25.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 8/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az otthonteremtési támogatásról szóló 11/2004. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 7/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 6/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

 

- 3/2011. (IV. 2.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 7/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet az avar és a kerti hulladék-égetés szabályairól

 

- 11/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról


- 5/2009. ((IV. 1.) önkormányzati rendelet helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 3/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 2/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet az épített környezet helyi védettség alatt álló egyes elemeinek felújítási, átalakítási támogatásáról

 

- 9/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 7/2008. (V. 5.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

 

- 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

 

- 19/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet a lakbértámogatásról

 

- 7/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok és a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében egyes ingatlanok vonatkozásában indokolt elővásárlási jog megállapításáról szóló 11/2001. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 25/2005. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról szóló 1/2005. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 23/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

 

- 22/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről

 

- 21/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló 5/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 19/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 14/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló 5/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 9/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet a Fertőszéplaki Köztemető üzemeltetéséről szóló 19/2000. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 8/2005 (IV. 15.) önkormányzati rendelet a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok és a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében egyes ingatlanok vonatkozásában indokolt elővásárlási jog megállapításáról szóló 11/2001. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 6/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

 

- 5/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet az építményadóról

 

- 1/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

 

- 11/2004. (VII. 14.) önkormányzati rendelet az otthonteremtési támogatásról

 

- 8/2004. (V. 17.) önkormányzati rendelet a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2001. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 6/2004. (V. 17.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 

- 5/2004. (V. 17.) önkormányzati rendelet a község címeréről és zászlajáról szóló 7/1998. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 11/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelet az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és –tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

 

- 21/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatásról

 

- 9/2002. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2001. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

- 11/2001. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok és a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében egyes ingatlanok vonatkozásában indokolt elővásárlási jog megállapításáról

 

- 10/2001. (IX. 5.) önkormányzati rendelet a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

 

- 6/2001. (VII. 20.) önkormányzati rendelet a VELUX Kft telephelye és környezete helyi építési szabályzatáról

 

- 19/2000. (XI. 20.) önkormányzati rendelet a Fertőszéplaki Köztemető üzemeltetéséről

 

- 17/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet az ebek tartásáról és az ebnyilvántartásról

 

- 15/2000. (VII. 15.) önkormányzati rendelet a „Fertőszéplak Község Díszpolgára” kitüntető cím, valamint a „Fertőszéplak Községért” díj alapításáról és adományozásának rendjéről

 

- 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

 

- 7/1998. (VII. 1.) önkormányzati rendelet a község címeréről és zászlajáról

 

 


 


Egységes rendeletek

 

A 2013. június 30-a után kihirdetett rendeletek elérhetősége:

https://or.njt.hu/onkorm/-:16:3140:-:-:1:-:-:-/1/10

 

- 8/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó helyi rendeletek felülvizsgálatáról

 

- 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

 

- 04/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról

 

- 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésérő:

2012. évi költségvetési rendelet

2012. évi_költségvetés_táblázatai

 

- 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

 

- 7/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet az avar és a kerti hulladék-égetés szabályairól

 

- 11/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról

 

- 2/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet az épített környezet helyi védettség alatt álló egyes elemeinek felújítási, átalakítási támogatásáról

 

- 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

 

- 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

 

- 6/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

 

- 19/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet a lakbértámogatásról

 

- 23/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

 

- 22/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről

 

- 5/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet az építményadóról

 

- 1/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

 

- 11/2004. (VII. 14.) önkormányzati rendelet az otthonteremtési támogatásról

 

- 6/2004. (V. 17.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 

- 11/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelet az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és –tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

 

- 21/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a települési szilárd-hulladékkezelési közszolgáltatásról

 

- 11/2001. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok és a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében egyes ingatlanok vonatkozásában indokolt elővásárlási jog megállapításáról

 

- 10/2001. (XI. 5.) önkormányzati rendelet a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

 

- 6/2001. (VII. 20.) önkormányzati rendelet a VELUX Kft telephelye és környezete helyi építési szabályzatáról

 

- 19/2000. (XI. 20.) önkormányzati rendelet a Fertőszéplaki Köztemető üzemeltetéséről

 

- 17/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet az ebek tartásáról és az ebnyilvántartásról


- 15/2000. (VII. 15.) önkormányzati rendelet a „Fertőszéplak Község Díszpolgára” kitüntető cím, valamint a „Fertőszéplak Községért” díj alapításáról és adományozásának rendjéről


- 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról


- 7/1998. (VII. 1.) önkormányzati rendelet a község címeréről és zászlajáról

 

Polgármesteri köszöntő

 

Önkormányzati választás 2019

Facebook

Programnaptár 2021

Domb újság

.


Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév: wifi
Jelszó: free

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron