Települési Arculati Kézikönyv
Fertőszéplak Településképi Arculati Kézikönyve, és Településkép Védelméről szóló rendelete
AddThis Social Bookmark Button

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Fertőszéplak Településképi Arculati Kézikönyvet készített annak érdekében, hogy lényegre törően és mindenki számára érthetően meghatározza a falu településképi jellemzőit, táji és építészeti értékeit, lehatárolja eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes településkép megőrzése, kialakítása céljából. A Településképi Arculati Kézikönyv a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.

Fertőszéplak fejlődése és változása közepette, a változó jogszabályi környezetben, most rajtunk a sor, hogy maradandót alkotva tudjunk hozzátenni az örökséghez úgy, hogy közben az értékteremtés az értékmegőrzéssel kéz a kézben járjon. Alkotó jelenlétünk az elődök munkájának tiszteletén kell, hogy alapuljon. Másképp mi magunk hogyan is várhatnánk tiszteletet az utódoktól?

Az arculati kézikönyv véleményezési anyaga széles társadalmi bevonás mellett bemutatásra került, a beérkezett vélemények összegzését követően az előkészített kézikönyvet a közgyűlés a februári ülésén a 21/2018. (II. 27.) határozatával jóváhagyta.

 

A Településképi Arculati Kézikönyvön alapul Fertőszéplak településkép védelméről szóló rendelete. A rendelet – jellegéből adódóan – nem szemléletformáló, hanem a településkép védelmét elváró, és megkövetelő rendelet. A rendelet három nagyobb részből áll, nevezetesen:

- a helyi védelmi rendelet részből,

- a településképi követelményekből és

- a településkép érvényesülést segítő intézkedésekből.

A helyi védelem meghatározza az önkormányzat általi védelemre méltó értékeket, mint a védelem tárgyait (mellékletben felsorolva), a védelem módját tételesen, a védelem kapcsán a tulajdonos kötelességeit és az önkormányzat által adható támogatások lehetőségét.

A település képi követelmények – az arculati kézikönyv térképmellékletének felhasználásával:

- meghatározó karakterű, településrész a történeti településmag a Nagy Lajos utca Szabadság utcai kereszteződésétől nyugat felé húzódó szakasza, a Hősök tere környezete, a Soproni út és a Szent István utca

- egyéb, településképi szempontból nem meghatározó településrészek: általános beépítésű terület, átépülő, új beépítésű településrész, üdülőterület, gazdasági területek, különleges területek, beépítésre nem szánt terület, benne a védett és a nem védett rész,

- külön része a szabályozásnak a reklámok és egyéb műszaki berendezések településképi követelményeinek meghatározása.

A fenti követelményeket az önkormányzati rendelet a 314/2012. (IX. 8.) kormányrendeletben meghatározott feltételekkel tartalmazza, azaz a követelmények megengedő, tiltó vagy kötelező lehetősége szerint.

A településkép érvényesítését segítő eszközök a következőek:

- Előzetes szakmai településképvédelmi konzultáció a település teljes területére, minden építés és településképi változást illetően. A konzultáció a polgármester joga, amelyet a főépítész szakmailag segít. Az eljárás az Önkormányzati Hivatalhoz történő kérelemmel indul.

- A településképi véleményezés 2019. január 1-től lép hatályba. A véleményezést – mint világörökségi területnek – ma a Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze végzi, a vonatkozó kormányrendelet szerint

- A településképi bejelentési eljárás alapvetően a reklámok minden formájára, a meghatározó területen a cégfeliratokra terjed ki, továbbá a kerítésekre, a közterületi homlokzatokon elhelyezendő műszaki berendezésekre. A bejelentést a polgármester jogosult elbírálni, a főépítész közreműködésével.

- A településképi kötelezés a rendelet követelményeit, és a Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásait megsértő, azokat figyelembe nem vevő építések, létesítések esetében figyelmeztetés, vagy különböző mértékű pénzbírság lehet.

A településkép védelméről szóló rendelet anyaga széles társadalmi bevonás mellett bemutatásra került, a beérkezett vélemények összegzését követően az előkészített rendeletet a közgyűlés a februári ülésén a 3/2018. (II.27.) megalkotta.

 

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép Védelméről szóló rendelet megtekinthetők az alábbiakra kattintva:


Települési Arculati Kézikönyv

Településképi rendelet


Az előzetes szakmai településvédelmi konzultációval és a bejelentési eljárással kapcsolatos kérdésekben Körmendy János főépítész nyújt felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 20/9750-712

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Kérjük, hogy az egyeztetéshez szükséges tervdokumentációt a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

 

Fertőszéplak, 2018. március 5.

Kóbor Attila

polgármester

 


Polgármesteri köszöntő

 

Választási információk

Facebook

Programnaptár 2024

Domb újság

.

Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév:
Jelszó:

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron