Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványokról
Írta: Vezér Beáta jegyző   
AddThis Social Bookmark Button

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9. napján megjelent módosítása a jegyzők hatáskörébe utalta a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó rezsikedvezmények igénybevételéhez szükséges, lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítványok kiállítását. Fenti Kormányrendeletben a hatósági bizonyítvány kiállításának szabályai 2023. január 10-i hatállyal módosításra kerültek, ezen módosításokkal összhangban tájékoztatom Önöket a hatósági bizonyítvány kiállításának feltételeiről.

 

Milyen ingatlanra kérhető hatósági bizonyítvány?

 

A hatósági bizonyítvány csak a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás rendeltetési egység esetében kérhető, ezért fontos tisztában lenni azzal is, hogy mi tekinthető rendeltetési egységnek, illetve mi minősül lakásnak.

 

Az alábbiakban röviden ismertetjük az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ( továbbiakban OTÉK ) vonatkozó előírásait (105. §) és fogalom-meghatározását (1. melléklet 95. pont).

 

Az OTÉK az önálló rendeltetési egység fogalmát határozza meg a következők szerint: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Fontos, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítása során - a megváltozott szabályok alapján – nem kell figyelembe venni az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek. Fentiek alapján a hatósági bizonyítvány kiadásához – egyéb előírások megléte esetén -a lakásnak nem szükséges önálló bejárattal rendelkeznie illetve nem feltétel a lakások egymástól való elkülönítésére vonatkozó követelmény sem.

 

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

 

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

 

Kérdés esetén javasoljuk, hogy a kérelem benyújtását megelőzően egyeztessenek munkatársainkkal a fentebb leírt elérhetőségek valamelyikén vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

 

Milyen módon nyújtható be a hatósági bizonyítvány iránti kérelem?

 

A kérelmek papír alapon személyesen vagy postai úton (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.), illetve elektronikus úton ügyfélkapun keresztül nyújthatók be, és a kérelmező vagy képviselője azonosításához szükséges adatokon és elérhetőségeken túl tartalmazniuk kell a kérelmezett hatósági bizonyítvány tárgyát képező ingatlan címét és helyrajzi számát, a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül meglévő az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számára vonatkozó nyilatkozatot, továbbá a kért hatósági bizonyítvány felhasználásának célját (családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele).

 

Kérelem formanyomtatvány ide kattintva érhető el. A kérelem nyomtatvány használata nem kötelező, de használata elősegíti, hogy mielőbb kiadhassuk a hatósági bizonyítványt.

 

Figyelemfelhívás

 

kormányrendelet 7/A. §-ában leírtak alapján a hatósági bizonyítvány csak a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele céljából használható fel, valamint a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Ebből következően az igazolás nem alkalmas lakásmegosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére, és nem jogosítja fel a kérelmezőt építési tevékenység végzésére vagy rendeltetésváltoztatásra.

 

Utólagos ellenőrzés mellett a tévesen, így jogosulatlanul megkért hatósági bizonyítvány és igénybe vett kedvezmény jogkövetkezményekkel jár, valamint komoly többletköltségeket eredményez:

A jogszabály rögzíti, hogy a lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha az ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

Polgármesteri köszöntő

 

Választási információk

Facebook

Programnaptár 2024

Domb újság

.

Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév:
Jelszó:

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron