Pályázat - Soproni utca csapadékvíz elvezetése
AddThis Social Bookmark Button

Fertőszéplak települési infrastruktúra-fejlesztése

Soproni utca csapadékvíz elvezetése

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00058Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A felhívás esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

 

Átfogó cél: A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése.

Specifikus célok: A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet:
jelentős anyagi károk kivédése;
a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése;
a településrészben az életminőség javulása.
További specifikus célok:
települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése.
közterületek állapotának állagmegóvása
esélyegyenlőség biztosítása;
népességmegtartó településfejlesztés;

Specifikus célok: A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet:

jelentős anyagi károk kivédése;

 • a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése;
 • a településrészben az életminőség javulása.
 • További specifikus célok:
 • települési (közlekedési) alapinfrastruktúra megvédése.
 • közterületek állapotának állagmegóvása
 • esélyegyenlőség biztosítása;
 • népességmegtartó településfejlesztés;

 

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A projekt a jogszabályi környezet vonatkozásában bemutatottak szerint összhangban van az operatív programmal. Eredményeként maradéktalanul megvalósul a csapadékvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése.

 

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztés által javul a települési környezet, amely hozzájárul a gazdasági tevékenységek és vállalkozások ösztönzéséhez, valamint kedvezőbb életminőséget biztosít, így segíti a népességmegtartást.

Projektünk a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg az alábbi tevékenységek alapján:

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

Nem támogatható tevékenységek

A projekt keretében „Nem támogatható tevékenység” nem valósul meg.

 

A Projekt keretében a fertőszéplaki 236/4 hrsz-ú ingatlanon, természetben a Soproni utcában lévő csapadékvíz-elvezető rendszer újul meg 925 fm hosszan.

 

A támogatás összege: 25.000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

 

Az önkormányzat a kivitelező kiválasztása érdekében 2022. május 10. napján 3 ajánlattevő felkérésével meghívásos pályázati eljárást indított. A kiküldött ajánlati felhívásokra a felhívásban megfogalmazott határidőre, 2022. május 17-én 10.00 órára 3 ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a VIAT Szolgáltató Kft (9484 Pereszteg, Temető utca 20.) adta nettó 19.634.100 Ft összegben. A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat 2022. május 30. napján kötött szerződést a kivitelezésre.

 

 

2022. július 20.

Készültségi fok: 30%

 

A kiviteli munkák munkaterület átadás-átvétele 2022. június 9-én megtörtént. A kivitelezés megkezdődött, az alábbi munkafázisok kerültek elvégzésre:

 

 • meglévő, üzemelő közművek kutató árkainak készítése,
 • gépi földmunkavégzés a zárt csapadékrendszeren D40 cm CSOMIÉP tokos betoncsövekből,
 • víznyelő betonaknák készítése tartozékokkal együtt,
 • gyepesítés.

 
2022. augusztus 29.

Készültségi fok: 80%

 

Az építési területen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

 

 • gépi földmunkavégzés a zárt csapadékrendszeren D40-es CSOMIÉP tokos betoncsövekből (földkiemelés, ágyazat készítése, csőfektetés, föld visszatöltése tömörítéssel)
 • víznyelő betonaknák készítése tartozékokkal együtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. szeptember 29.

Készültségi fok: 100%

 

Az építési területen a kivitelezés az alábbi munkákkal folytatódtak.

 

 • Gépi földmunkavégzés a zárt csapadékrendszer D 40 cm CSOMIÉP tokos betoncsövekből
 • (földkiemelés, ágyazat készítés, csőfektetés, föld visszatöltés tömörítéssel)
 • víznyelő betonaknák készítése, tartozékokkal együtt
 • megépített műtárgyak mennyiségét lásd a számlarészletezőkben.
 • folyóka építése
 • gyepesítés elkészítése


A kivitelező a munkálatokat 2022. szeptember 15. napjával készre jelentette. A beruházás műszaki átadás átvétele 2022. szeptember 29. napjával megtörtént.

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri köszöntő

 

Választási információk

Facebook

Programnaptár 2024

Domb újság

.

Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév:
Jelszó:

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron