Pályázat - Bölcsődefejlesztés
AddThis Social Bookmark Button


MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉS FERTŐSZÉPLAKON

(TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00019)


Támogatás összege: 114.340.847 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %A projekt keretében tervezett fejlesztés a Fertőszéplak Község Önkormányzata fenntartásában működő Margaréta Óvoda költségvetési szerv két feladat-ellátási helyét érinti: Székhely: 9436 Fertőszéplak, Soproni u. 6. Telephely: 9435 Sarród, Fő u. 32. Az intézmény alapfeladata az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelően. Az intézmény az alaptevékenységeként feladat-ellátási szerződés alapján Sarród Község Önkormányzata feladatát is ellátja.

FEJLESZTÉS CÉLJA: A projekt közvetlen átfogó célja, hogy az óvodai ellátás – mint közszolgáltatás – fejlesztésével az érintett településeken az óvodai ellátás mennyiségi és minőségi paraméterei javuljanak, a kisgyermekek ellátása és nevelése megfelelő szinten biztosított legyen. A fejlesztés specifikus céljai közé tartozik, hogy - a fertőszéplaki óvoda bővítésével további kisgyermekek felvételi lehetőségének megteremtése, az óvodai ellátottak körének kibővítése 2,5-3 év korcsoportra; - a 3 év alatti kisgyermekek szüleinek a munkaerő-piaci helyzetük javítása a munkába állás elősegítése.

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA: A jelenlegi – nem kielégítő kapacitású – óvoda a rendszeres felújításokkal, állagmegóvási munkálatok elvégzésével nem biztosíthatja az elmúlt években felmerült, illetve a jövőben előreláthatólag még nagyobb mértékben felmerülő igényeket. Az évek óta fennálló férőhely problémán túlmenően gondot jelent a nevelési programban meghatározott mozgásos foglalkozások megtartása. Az óvoda épülete a falu központjában, 1012 m2 alapterületű telken helyezkedik el. Az épület 178 nm, a többi rész udvar, amely több funkciós (füves, aszfaltos rész, domb, babaház). Komfort fokozata: összkomfort, 50 férőhelyes. A csoportok száma 2, jelenleg a mozgásos foglalkozások tornaszoba hiányában a csoportszobákban zajlanak. Az óvoda nevelési programjának megvalósításához szükséges alapvető eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, ugyanakkor az eszközök és felszerelések pótlására, korszerűsítésére folyamatosan szükség van.

Sarród feladat-ellátási helyen szintén maximális kapacitás-kihasználtsággal működik az óvoda. Az óvoda 600 m2 méretű udvara jelen állapotában a korszerűtlen játékok, idejét múlt kialakítás és a rövid életű nyírfák miatt szinte gondozatlan hatást kelt. Az esztétikai szempontokon túlmenően a biztonságos játék feltételeit kívánjuk megteremteni..

ÓVODABŐVÍTÉS, ÓVODAUDVAR FELÚJÍTÁS MŰSZAKI TARTALMA: Fertőszéplakon infrastrukturális fejlesztés keretében meglévő közművesített telken, működő óvoda bővítése kerül megépítésre. A meglévő 2 csoportszoba és a hozzájuk csatlakozó öltöző, mosdó WC csoport felújításra kerül, majd az épület átépítésével és bővítésével egy új csoportszoba kerül kialakításra, öltözővel és mosdó-WC csoporttal. Az új részen kap helyet a megnövelt méretű aulahelyiség, a tornaszoba, a melegítőkonyha, valamint a dolgozói öltözők, az iroda, a logopédus szoba valamint szertár és tárolók is. Az épület déli oldalánál fedett nyitott kerékpártároló kap helyet, kerítésen belül. Az új létesítmény befogadó képessége 70 főre növekszik úgy, hogy az épület bővített részében az épület mindenben kielégíti a szabványban rögzítetteket. A felújítást követően az óvoda 35 kw-os kondenzációs kazán biztosítja. A meglévő közlekedő és volt tároló összenyitásával tágasabb öltöző terület alakul ki, melyet fénycsatornával is megvilágítunk. Az épület udvari részén a szabványnak megfelelő új rámpa

kiépítésére kerül sor, amely biztosítja az akadálymentes közlekedés feltételeit. Az új rész csoport- és tornaszobája, valamint az öltöző és WC –mosdó helyiség szintén lehetővé teszi az akadálymentes közlekedést. Az új részen kialakításra kerülő mosdó-WC helyiségben gyerek mosdók, kiöntő és zuhanyzó is elhelyezésre kerül.

Sarród feladat-ellátási helyen a fejlesztés a 600 m2 alapterületű óvodaudvart érinti, ahol jelenleg korszerűtlen és elhasználódott szabadtéri játékok találhatók, esztétikailag és funkcionálisan is kifogásolható környezetben. Az óvodaudvar kerítése több helyen omladozik, a telepített élősövénynek köszönhetően a kisgyermekek nem tudnak a veszélyes kerítés közelébe menni, ami viszont nem jelent biztonságos és megnyugtató megoldást a problémára. Az óvodaudvar felújításánál olyan fiatal, hosszú élettartamú fák ültetése került betervezésre, amelyek több évre-évtizedre biztosítják az óvodaudvar árnyékolását és megfelelő esztétikai képét. Az óvodaudvarra épített fa játékok kerülnek, a jelenlegi elszórt kültéri játék elhelyezés helyett a felújítást követően egymáshoz képest tervezetten, a játékok helyigényét figyelembe véve kerülnek kialakításra a játszózónák. A tervezett kültéri telepített játékok: Mazsola játszóvár, négylábú hintaállvány, homokozó, libikóka, cölöpkunyhó, pókháló mászóka, 2 darab rugós ló kerül kihelyezésre. A kerítés akácfából készül.

EREDMÉNYEK: A fejlesztés a fertőszéplaki óvodában 20 férőhely bővülést, és az 1 db tornaszoba építésével újabb nevelési funkciók megfelelő színvonalú ellátását eredményezi. A projekt eredményeként új aula alakul ki, valamint új eszközök beszerzése valósul meg, amely eszközök egyrészről a régi, elhasznált vagy elavult eszközök cseréjét, másrészről új típusú eszközök beszerzését jelenti. Az új csoporthoz 1 fő dada felvétele válik szükségessé. A sarródi óvodaudvar felújításával biztonságos, korszerű és esztétikus játszókörnyezetet kapnak a kisgyermekek, a szabad levegőn töltött idő, szabad játék és a foglalkozások minősége javul.

Támogatás %-os mértéke: 100 %

Tervezett befejezés dátuma: 2019. január 31.

További információ kérhető:

Kóbor Attila, polgármester

Telefonszám: 06-99/537-160, e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A projekt egy 8 fő befogadó képességű mini bölcsőde építésére irányul, mely mind funkciójában, mind megjelenésében maximálisan illeszkedik a kisgyermekek igényeihez, megfelel a jogszabályi előírásoknak és jól illeszkedik a településképbe.

 

A mini bölcsőde építése a település központjában, a többi intézmény (iskola, óvoda) közvetlen közelében valósul meg. A helyszín megválasztásakor az önkormányzat tudatosan törekedett arra, hogy a szülők minél könnyebben megközelíthessék a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézményeket, valamint a többgyermekes családoknak is kedvezzenek, hogy a testvéreket a település központi magjában, szinte egy helyen tudják elhelyezni.

 

A Tervtanácsi állásfoglalás szerint: „A telepítés, tömegformálás, homlokzati architektúra magas színvonalú, a bölcsőde funkciónak megfelelő könnyed és játékos, összességében a környezetébe illeszkedő, jó minőségű kortárs alkotás.”

 

A tervezéskor maximálisan figyelembe vettük az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat, valamint a környezeti szempontokat. Utóbbiak érdekében hőszivattyús rendszer és napelem is kerül a mini bölcsőde épületére. Szintén a környezeti fenntarthatóságot szolgálja, hogy a mini bölcsődében babakocsi tároló és kerékpártámasz is kialakításra kerül.

 

A tervezéssel érintett ingatlan Fertőszéplak Fertőd felőli délkeleti oldalán, a település magjában, a Kossuth L. utca beépített telektömbjében található. Az épület elhelyezése oldalhatáron álló módon, a hosszanti telekhatárokkal párhuzamosan tervezett, az utcában kialakított előkerti méretekhez illeszkedve. A tervezéssel érintett telek sík. Az épület 4 tömegből áll (2 nyeregtetős és 2 attika falas lapostetős), de mégis egy egységet alkot. Az épület megjelenítésének kialakítása során nagy hangsúlyt fektetett a tervező a funkcióból adódóan a játékosságra, a 2 nyeregtetős tömeget elforgatva - egymásra merőleges gerinccel – létrehozva, melyeket a lapostetős nyaktag köt össze és zár le.

 

A mini bölcsőde működéséhez szükséges helyiségek elosztása az épületben az alábbiak szerint alakul: a főbejárat az előkerttől kapuval elzárt fedett tornácon keresztül közelíthető meg. Az épületbe lépve a szélfogón keresztül az aula és közlekedő tere fogadja a gyermekeket, itt lesznek elhelyezve az öltözőszekrények. A babakocsi tároló a szélfogó előtt helyezkedik el. Az aula központi térből nyílik az akadálymentes mosdó. Az udvari hátsó traktusban kap helyet a tágas csoportszoba, abból nyíló raktár, mosdó és tároló. Az udvar felőli közlekedő szakasz belső falburkolatának zöld fal tervezett, ezzel is ráhangolódva játékosan az épületből való szabadba jutás élményére. A fedett teraszról egy gyermek wc nyílik. A csoportszoba is rendelkezik kertkapcsolattal fedett tornácon keresztül.

Az épület délkeleti oldalán a tornác alatt kialakításra kerül egy személyzeti bejárat is. Az utcai épülettömbbe tervezett a vezetői iroda, tálaló-konyha, nevelői öltöző, 2 fő alkalmazott részére mosdó és wc, valamint a raktár-gépészeti helyiség.

 

Az OTÉK által előírt gépjármű, illetve kerékpár telken belüli elhelyezhetősége biztosított. Az ingatlan gépjárművel aszfalt burkolatú útról közvetlen megközelíthető. A mini bölcsőde közhasználatra tervezett, akadálymentesítése megoldott.

Az épületben alkalmazott melegburkolat a laminált parketta, a hidegburkolatok pedig kerámia lappal készülnek. A közlekedő helyiségek, terasz és tornác burkoltok csúszásmentes felületűek lesznek.

 

A mini bölcsőde épület köré kettő WPC burkolatú fedett terasz és egy beton térkő burkolatos tornác tervezett, a felületek csúszásmentesek (csúszásgátló felületképzésűek), épülettől eltartó lejtéssel kialakítva. Mindegyik szerkezete sávalapra épített lábazati zsalukőfalra készített vasalt aljzatbeton.

 

A mini bölcsőde építési engedélyét a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala GY-06D/EPH/899-14/2019. számú határozatával 2019. augusztus 15-én adta ki, mely 2019. szeptember 10. napján véglegessé vált.

 

Az önkormányzat az építési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatta, az eljárás eredményeként az Ager-Domus Ingatlan Kft-vel (9484 Pereszteg, Temető utca 22., adószám: 26199722-2-08), mint nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést 2020. november 23. napján megkötötte. A szerződés szerint a kivitelezés határideje: 2022. február 6.

 

A munkaterület átadására 2020. november 30-án került sor és a kivitelezés megkezdődött.

 

 

 

2021. március 11.

Készültségi fok: 10%

 

Az építési területen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

• tereprendezés és az épület alapok földkitermelése és elszállítása

• talajjavító réteg bedolgozása, vasszerelés, betonozási munkák,

• nemesített anyag visszatöltése az alapok és a lábazati falak közé

• hegesztett betonacél beszerelése vízszintes felületen, valamint a függőleges tartószerkezetek vasalása

• teherhordó falazatok készítése, előregyártott elemek beemelése, elhelyezése.

·

 

 

 

 

 


2021. május 12.

Készültségi fok: 20%

 

Az építési területen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

• beton vasszerelése a tartószerkezetekhez

• zsaluzat készítése oszlophoz, síklemezhez, gerendához, koszorúhoz

• az épület kitöltő falazatának készítése

• acél tartóoszlopok beépítése

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. augusztus 25.

Készültségi fok: 50%

 

Az építési területen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

• teherhordó és válaszfalak építése

• fa tetőszerkezet felállítása, tetőléc, ellenléc, deszkázás készítése TONDACH cserép alá,

• gerendák, szarufák, tetőlécek gombátlanítása

• tetőcserép felrakása kiegészítő cserepekkel

• függőeresz és lefolyó készítése, bádogozási munkák

• kültéri nyílászárók beépítése

• fa tetőtéri ablakok beépítése

• padlószigetelési, valamint lapostető szigetelési munkák

• hő- és hangszigetelés, födémszigetelés

• szakipari munkák: villanyszerelés, épületgépészeti csővezetékek, légtechnika szerelése

• külső közművek bekötése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. december 21.

Készültségi fok: 75%

 

Az építési területen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

• homlokzati állványkészítés

• külső vakolat készítése

• álmennyezet készítése gipszkartonnal

• hideg, meleg burkolat készítése

• táblás faburkolat készítése homlokzaton

• belső festési munkák

• magastető és külső fal hő- és hangszigetelése

• térburkolás

• szellőző rendszer készítése

• villanyszerelés, villámvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. február 24.

Készültségi fok: 100%

 

Az építési területen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

• cementbázisú esztrichtbeton készítése belső helyiségekben

• külsővakolatok készítése

• hideg, meleg burkolatok készítése

• fa beltéri nyílászárók beépítése

• üvegezési munkák

• beltéri falak festése

• talajnedvesség elleni szigetelési munkálatok

• lapostető szigetelése

• bölcsődei bútorok, konyha, öltöző és egyéb belsőépítészeti munkálatok

• külső térkövezés és tereprendezés

• külső közműcsatorna és gépészeti berendezések szerelése

• villanyszerelési befejező munkálatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri köszöntő

 

Választási információk

Facebook

Programnaptár 2024

Domb újság

.

Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév:
Jelszó:

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron