Információk az első világháborús emlékművön szereplő és nem szereplő hősökről
Írta: Robotka Csabáné könyvtáros, történelem-földrajz szakos tanár   
AddThis Social Bookmark Button

Az összeállítás adatai alapvetően az alábbi forrásokból származnak:

 

  1. a fertőszéplaki emlékmű névsora 1-59. név.
  2. a Hadtörténelmi Levéltár őrizetében található I. világháborús halotti anyakönyvek gyűjteménye, amely általában katonai alakulatonként vagy különféle egészségügyi intézményenként összeállított halotti anyakönyvekből áll. Az anyag korántsem teljes körű. (HL)
  3. a cs. és kir. Hadügyminisztérium által, a világháború során hivatalosan kiadott veszteségi listákból kigyűjtött adatsorok, kevésbé informatívak. Szerencsés esetben a név mellett a születési év is szerepel, vagyis azonosítható az illető katona. (VL)
  4. az I. világháborús katonatemetőkre vonatkozó iratanyag. (KT)
  5. a soproni levéltár állami halotti anyakönyvei 1914-1939 között (SL)
  6. Sopron vármegye halottas jegyzéke (MOL)
  7. ? bizonytalan (olvashatatlan, több, néha ellentmondó információ)
  8. nem volt róluk információ – csak a személyek neve szerepel


Információk az első világháborús emlékművön szereplő hősökről


A középső táblán szereplő nevek:


Bak József honvéd, népfelkelő, a császári és királyi (rövidítve: cs. és kir.) 76. gyalogezredben. Született: 1897 Fszéplak. Szülei: Horváth Ágnes, Back (!) Sándor. Az osztrák tengermelléken, a déli fronton, Vertojka mellett esett el 1917. 08. 31-én (ütközet: 09. 01-09. 31 között volt).

VL: VI/ 663. sz. füzet; BM sz. 69860/918

Balogh József honvéd, népfelkelő, a cs. és kir. 76. gyalogezred, V. pótszázad beosztottja. Született: 1895, Fszéplak. Szülei: Czifra Rozália, B. Antal. Vallása: r. katolikus, nőtlen, foglalkozása: földműves. Ütőértágulatban és idült vérszegénységben a Krakkó-i várklinikán, a cs. és kir. erődkórházban halt meg 1916.07.19-én. Itt temették el, sírja a helyi temetőben van, temetése: 07. 21-én volt.

HL 278/1771; BM sz. 322/917

Bán Bálint honvéd, népfelkelő. A cs. és kir. 76. gyalogezred, II. zászlóalj, 6. század beosztottja. Született: 1896 Fszéplak. Szülei: Horváth Eleonóra, B. Sándor. Vallása: r. katolikus, foglalkozása: földműves. Bevonult a mozgósítás során, 1914 augusztusában alakulatával az orosz frontra vezényelték. Panasowka, Galícia (K-Lengyelország) mellett esett el 1915. dec. 04-én. (ütközet: dec. 01-12.31 között), A cs. és kir. 76. gyalogezred Panasowka-ban létesített temetőjében temették el.

Információ: a családtól 18 évesen, 1914. augusztusban bevonult, az orosz fronton 1914. dec. 12-én fejét gránát, (vagy aknaszilánk) találta el és meghalt.

Információt adta: Bán Ilona ált. isk. tanuló, 1991.- Hegy u., nagyapjának testvére volt Bán B.

VL: V/412. sz. füzet; BM sz. 161267/916

Bán Jenő közvitéz, gyalogos a magyar királyi (rövidítve: m. kir.) 13. honvédgyalogezredben, a 11. század beosztottja. Született: 1892 Fszéplak. Szülei: Böcskei (Bücskei?) Julianna, B. Ferenc. Vallása: r. katolikus, nőtlen. Foglalkozása: földműves, napszámos. A Dorna-Vatra-i ütközetben (Bukovina, ÉK-Románia) esett el 1916.10. 23-án.

A SL halotti anyakönyvében 1917. dec. 21. szerepel a halálozás dátumaként.

1929-ben apja kérésére a kapuvári járásbíróság holttá nyilvánította (Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929.04.21. 90. sz.).

VL: VIII/545. sz. füzet; BM sz. 56/929-10.sz.

Bán László népfelkelő, a cs. és kir. 76. gyalogezred, 1. pótszázadában. Született: 1894, vagy 1895? Fszéplak. Szülei: Czifra Rozália, B. Antal?. Nőtlen, foglalkozása: lovász.

Bán Ladislaus, Inft, IR. Nr. 76, 4. Komp., Fertöszeplak, 1894, Verwundung a. d. 1. Schulter, ResSpit. in Nagyszeben.

Meghalt Bécsben, az általános kórházban, hasi hagymázban (tífusz) 1915. 07.07-én. Bécsben temették el a katonai temetőben 1925. 07. 09-én.

BM sz. 167160/916

Baranyai Pál

Bárkovits István

Bognár Alajos népfelkelő. A cs. és kir. 76. gyalogezredben, az 1. pótszázad beosztottja. Született: 1891 Fszéplak. Szülei: Molnár Erzsébet, B. János. Vallása: r. katolikus, nőtlen, foglalkozása: földműves. Megsebesült, haslövést kapott Panasowka mellett, (Galícia - K-Lengyelország) meghalt: 1915.11.12-én Werenczanka-i kórházban. Panasowka-ban a 76. gyalogezred temetőjében temették el.

Információt adta: Bognár Eszter ált. isk. tanuló, 1991. – Bognár A.,  Bognár József (Petőfi u.) műköves édesapjának testvére volt.

HL 278/1596; BM sz.33996/916

Bognár Ferenc - szülei: Molnár Erzsébet, B. János.

Információt adta: Bognár Eszter ált. isk. tanuló, 1991. – Bognár A., Bognár József (Petőfi u.) műköves édesapjának testvére volt.

B. Jóska bácsitól: az orosz fronton 20 évesen halt meg, egy gránát által, Nagykikindán temették el.

Bognár Vendel szülei: Molnár Erzsébet, B. János.

Információt adta: Bognár Eszter ált. isk. tanuló, 1991. - Bognár V., Bognár József (Petőfi u.) műköves édesapjának testvére volt.

Bősze (Bőszke?) Kálmán a cs. és kir. 76. gyalogezredben, az 14. pótszázad beosztottja. Született: 1894, Fertőszéplak. Csak a sebesültek listáján szerepelt, sorsa ismeretlen.

VL: IX /325 sz. füzet

Eőri Máté népfelkelő, a m. kir. 13. honvédgyalogezredben. Született: 1873.02.14. Fszéplak. Szülei: néhai Tóth Anna, néhai Horváth E. József, felesége: Czifra Szerafin, gyermekei: Őri Rozália férj.: Bóka Jánosné, Őri Lajos, Őri István és kiskorú Őri János. Vallása: r. katolikus, kisbirtokos. Bevonult a mozgósítás során 1914 augusztusában, 1916. novemberben az orosz harctéren, Przemysl várában orosz fogságba esett, eltűnt. Kiütéses tífuszban meghalt 1916. 11. 10-én.

1926-ban felesége kérésére a kapuvári járásbíróság holttá nyilvánította (Budapesti Közlöny 1927. 02.25.2531/1926. sz.).

Érsek Károly tartalékos honvéd, a cs. és kir. 76. gyalogezred, III. zászlóaljában. Született: 1886.02.04., Fszéplak. Szülei: néhai Horváth Róza és néhai Érsek Bálint. Foglalkozása: földműves. Elesett 1914-ben a szerb fronton?

SL anyakönyvi bejegyzése szerint 1917. dec. 31-én hunyt el?

Testvére Érsek E. (?), Búza Józsefné a Kis Újságban kerestette.

Testvére, Kertész Imréné Érsek Eleonora kérésére a kapuvári járásbíróság holttá nyilvánította 1932. évben. (Budapesti Közlöny 1932-03-31 / 72. szám)

Farkas Lajos népfelkelő, a m. kir. 13. gyalogezredben, majd a 20. honvéd gyalogezredben - pozsonyi m. kir. 13. népfelkelő gyalogezred. Született: 1875. 09. 29., Fszéplak. Szülei: Erdős Rozi, (Tarr) Farkas Mihály, felesége: Megyeri Katalin. Foglalkozása: földműves. 1915. augusztus 20-án adott magáról legutoljára életjelt.

Farkas Erzsébet soproni lakos, holttá nyilvánítását kezdeményezte 1922-ben. (Budapesti Közlöny, 1942-07-09 / 153. szám)

Fekete József

Fújt Lajos népfelkelő honvéd a m. kir. 34. gyalogezred 1. századában. Született: 1880 Fszéplak. Vallása: r. katolikus. Foglalkozása: kovács. Elesett Kartschewa (Oroszország) mellett 1916.07.03-án. Kartschewa-tól délre, az erdőben temették el.

VL: XIX/695 sz. füzet; HL 330/3276

Füzi (Füzy?) István vadász, népfelkelő, a 11. tábori vadászzászlóaljban. Született: 1893? Vallása: r. katolikus, nőtlen. Foglalkozása: cseléd, békeidőben tűzoltóparancsnok. Meghalt 1915.05.30-án tüdőgümőkórban, mellhártyagyulladásban, a Strzemieszyce-i, cs. és kir. Járványkórházban (Dél-Lengyelország; Orosz-Lengyelország), sírja: Strzemieszyce-ben, a helyi temetőben van.

HL 292/1845; BM sz. 151835/915

Garab András honvéd, a cs. és kir. 76. gyalogezred IV. zászlóalj, 16. századában. Született: 1890, Fszéplak. Vallása: r. katolikus. Bevonult 1914 augusztusában a teljes mozgósítás idején. Elesett 1914.08.27-én a Polichna-i ütközetben, (Kelet-Lengyelország; Orosz-Lengyelország), Eltemették a harctéren.

VL XX/1914. sz. füzet; HL 278/76; BM sz.199138/914

Garab Kálmán népfelkelő, a cs. és kir. 76. gyalogezred 1. pótszázadában. Született: 1894, Fszéplak, szülei: Hipság Rozália, apja: G. József. Foglalkozása: szabó. Elesett 1915.06.25-én, Chlebowice, vagy Schlebov (Galícia).

BM sz.33996/916;

Garab Lajos huszár, népfelkelő, cs. és kir.  9. Nádasdy huszárezred, 10. lovashadosztály lövészosztálya. Született: 1879, Fszéplak. Szülei: Németh Ágnes, apja: G. Ferenc. Vallása: r. katolikus, nős.  Foglalkozása: földműves. Elesett 1915. október 29-én haslövéstől, a Komarow-kulki térségben vívott ütközetben, (Volhínia, Oroszország). Eltemették Kolki mellett a harcmezőn.

Neve szerepel a cs. és kir. 9. huszárezred emlékművére vésett névsorban.

HL 378/1319; BM sz.11218/916

 

A bal oldali táblán szereplő nevek


Hanzséros Alajos

Hanzséros Antal

Hanzséros János ifj. A cs. és kir. 76. gyalogezred, III. zászlóaljában póttartalékos. Született: 1883, Fszéplak. Szülei: Horváth Katalin és H. János, felesége: Horváth Farkas Irén, gyermekei: Ágnes, férjezett Tömördi Jánosné, Mária, férjezett Tömördi Béláné, és Margit. Foglalkozása: földműves. Szerb, majd olasz fogságba jutva 1916.03. 16-án meghalt.

SL anyakönyve alapján 1917. 11.31-én hunyt el?

ifj. Hanzséros Jánosné és Tömördi Jánosné kérésére holtnak nyilvánították 1932-ben. (Budapesti Közlöny, 1932-04-19 / 87. szám)

Hanzséros Lajos népfelkelő, a m. kir. 13. honvédgyalogezredben. Született: 1896, Fszéplak. Szülei: Takács Rozália, H. István. Meghalt: 1915. 01.28. Rozisee (SL anyakönyvi bejegyzése).

Hipságh József

Információt adta: Fischer Andrea ált. isk. tanuló, 1996.- Hipságh J.,  Ficher A. dédapja

P. Horváth Antal

Cs, Horváth István

Horváth József

Kolompár Gábor honvéd, népfelkelő, m. kir. 13. honvédgyalogezred 12. századában. Született: 1874, Fszéplak. Hadifogságba került - Merw, Gebiet Transkaspien, (Rußland-Oroszország). További sorsa ismeretlen.

VL:  XXVII/447. sz. füzet

Kovács István honvéd, cs. és kir. 76. gyalogezredben póttartalékos. Született: 1889, Fszéplak. Hadifogságba került - Votkinsky Zavod, Vyatka tartomány, (Rußland-Oroszország)

VL: XXIX/659. sz. füzet

Kovács László

Kugler Kálmán honvéd, a cs. és kir. 76. gyalogezredben. Született: 1893, Fszéplak. Szülei: Balogh Róza és K. István. Foglalkozása: földműves. 1914. novemberben a szerb harctéren eltűnt.

Holttá nyilvánították 1922-ben (Budapesti Közlöny, 1922-10-27 / 247. szám)

Kugler Sándor huszár, népfelkelő, cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezredben. Született: 1889, Fszéplak. Vallása: r. katolikus. Meghalt: 1918.10.07-én, Oberchniheim (Obernheim? Németország, Baden-Württemberg).

Lukáts Alajos

Németh Ferenc

Németh Pál

Preiner József

Trautner János

Vereknyei József

 

A jobb oldali táblán szereplő nevek


Egyed János (csak újsághír alapján) népfelkelő, a m. kir. 13. honvédgyalogezredben. Született: 1895, Fszéplak. Foglalkozása: földműves. Szülei: Triber Rozália és Egyed János.  Orosz fogságba esett és az 1918. évben eltűnt. Kapuvári kir. járásbíróság holttá nyilvánította (Budapesti Közlöny, 1930. június (64. évfolyam, 124-146. szám) Emlékére a Petőfi utca végén emlékoszlop áll.

P. Hanzséros Lajos

P. Horváth János honvéd a m. kir. 13. h. gyalogezredben. 1914. augusztus 4-én bevonult. Született: 1881.12.24., Fszéplak. Szülei: Horváth Ágnes és P. Horváth Lajos. Foglalkozása: földműves; nőtlen.  1915. március 22-én Przemysl várában orosz hadifogságba esett és Taschendben 1917. december havában fekete- himlőben meghalt. (1917.12.?,)

Holtnak nyilvánítása 1927. évben - Kapuvári kir. járásbíróság.

F. Horváth Lajos hadnagy a m. kir. 13. honvédgyalogezred 8. századában, Született: 1895, Fszéplak. Nőtlen. Elesett: 1917.09.02-án. (máshelyen: 09. 04-én) gránát okozta halálát.  Ojzotól keletre, a Mt. Resboinlui (Románia)-ban. Itt temették el: 2. sor, 9. sír.

BM sz. 4536/918; VHA/R8/446

F. Horváth Sándor

Horváth Sándor honvéd, m. kir. 13. honvédgyalogezred, 10. századában. Született: 1878; Elesett::1916.07. 06.

VL  XXIII/529. sz. füzet

Kovács József tizedes, a 11. tábori vadászzászlóalj, 4. századában. Született: 1884, Fszéplak. Foglalkozása: földműves, nős. Meghalt: 1915.12.18-án, agyvérzésben, a soproni cs. és kir. tartalékkórház fióktelepén, Kapuváron. Sírja Fszéplakon, a helyi temetőben.

KA 2585/12 R370/101

Pokker István hadapródjelölt-honvéd, m. kir. 18. honvéd gyalogezred, III. zászlóalj, 10. század, szakaszparancsnok. Született: 1897.08.10., Fszéplak. Szülei: Solymos Ágnes és P. János ács- és építőmester. Vallása: r. katolikus, nőtlen. A Pápai Általános Tanítóképzőből, tanítójelöltként jelentkezett 1915-ben önkéntesnek a m. kir. 18. honvéd gyalogezredhez. Alapkiképzés után tisztjelölt-tanfolyamot végzett, utána az orosz frontra vezényelték. Wojmica községnél az állásharcok során megsebesült, haslövést kapott és az ezredsegédhelyen meghalt 1916.07.17-én.  Wojmica község temetőjében temették el. A Pápai Tanítóképzőben 1925.06.07-én avatott első világháborús emléktáblára az Ő neve is felkerült. Halála után 2. osztályú ezüst vitézségi érdeméremmel tüntették ki.

HL 304/1819; VL:412/2. füzet

Jeles pedagógusok 3. kötet p.

Divós Péter tizedes, cs. és kir. 76. gyalogezred állományából beosztva a cs. és kir. 89. gyalogezredbe. Született: 1890, Fszéplak. Vallása: r. katolikus. Elesett 1917.08.07-én, Iwaczow Dolny mellett (Galícia, ma Ukrajna), sírja: a községi temetőben, 8. sz. sír.

HL 332/8627; BM sz. 154217/916

Hollós Gábor

F. (Farkas) Horváth Imre huszár, cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezredben. Született: 1889, Fszéplak. Szülei: Kovács Klára és H. F. Lajos. Vallása: r. katolikus. Foglalkozása: földműves.  Ütközetben, 1916.08.07-én haslövés érte, a Koniuchy, cs. és kir. 10. lovashadosztály (egészségügyi intézet) segélyhelyén halt meg. Sírja: Koniuchy város (Kelet-Lengyelország) katonatemetőjében.

HL 378/1744

Szerepel a cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezred emlékkönyvében.

Horváth Lénárd

Horváth Mihály

Kuslitz Pál huszár, cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezredben. Született: 1889, Fszéplak. Vallása: r. katolikus. Elesett: 1918.09.23-án. Sírja: Gallio, katonatemető, 5379.sz. egyéni sír.

Németh János

Triber Antal

Horváth Máté (neve mellett a táblán a 18. gy. e. szerepel) őrvezető, címzetes tizedes, a cs. és kir. 76. gyalogezred, 13. századában. Született: 1886, Fszéplak. Vallása: r. katolikus. Megsebesült 1917.12.03-án, gránát okozta nyílt hassérülése volt, a 808. tábori kórházban, Motta di Livenza-ban (Felső-Olaszország) hunyt el. Sírja: Motta di Livenza, katonai temető, 68. számú sír.

HL 278/116

Kóczán József (neve mellett a táblán a 7. h. e. szerepel)

Kovács József (neve mellett a táblán a 11. va.z. szerepel)

Lajber (Laiber) Géza foglalkozása: földműves; szül.: 1879; szülei: Kelemen Anna és L. József, házastársa: Bókon Mária (az anyakönyvben: Kóczán Mária); meghalt: 1915. 12. 24. orosz fogságban, Szamarkandban (Oroszország). Ő a nagykanizsai 3-as tüzéreknél harcolt.

Holttá nyilvánították 1921-ben. (Budapesti Közlöny, 1921. 06.01. 117. szám)


Információk az első világháborús emlékművön nem szereplő hősökről


1. Azok, akik bizonyíthatóan elhunytak a Soproni Levéltár (SL) anyakönyvei, ill. a Hadügyminisztérium veszteséglistái (VL) alapján):


Abrahám Rudolf honvéd, népfelkelő, a cs. és kir. 76. gyalogezredben. Született: 1883, Fszéplak. Hadifogságba esett Orenburg, Rußland-Oroszország)

VL: 494/4

Antalhelyi József honvéd, a cs. és kir. 76. gyalogezredben. Született: 1893, Fszéplak. Meghalt:1915.08. 27. vagy 28.?, a halál oka, helye ismeretlen.

VL 329/6

Balogh István honvéd, a cs. és kir. 76. gyalogezredben. Született: 1890, Fszéplak. Meghalt: 1915.11. 1. és 5. között, a halál oka, helye ismeretlen.

VL:340/6

Bán István honvéd, 13. honvéd gyalogezred, 37. hadosztály, rohamzászlóalj. Született: 1896, Fszéplak. Elesett 1917. 08. 19-én  Ojtoztól keletre (Románia); aznap eltemették a harcmezőn. VHA/R8/483; VL: 522 / 7

Bellovics Bálint honvéd, cs. és kir. 76. gyalogezred. megsebesült, a halál a halál oka, helye ismeretlen

VL 43/7

Boros Sándor szül.: 1891, Fszéplak

Divos József (csak a SL állami anyakönyvéből) honvéd, népfelkelő, a cs. és kir. 76. gyalogezred, 3. menetszázadában. Született: 1894, Fszéplak. Szülei: Kovács Erzsébet és D. István. Foglalkozása: béres. Elesett 1915. 03. 22-én, Dźwiniacz Dolny (helyesen: Iwaczow Dolny) mellett (Galícia, ma Ukrajna), itt 03. 23-án eltemették.

BM sz. 4929/916

Főző Pál honvéd, népfelkelő, a cs. és kir. 76. gyalogezredben. Született: 1866, Fertőszéplak.   Meghalt 1916.11.11-én, a halál oka, helye ismeretlen.

VL 677/20

Garab György tartalékos tizedes, a cs. és kir. 76. gyalogezredben. Született: 1887, Fszéplak. Hadifogságba esett Nikolsk Ussurijskij, (Rußland-Oroszország), elhunyt a halál oka, helye ismeretlen. A név 2x szerepel a veszteséglistán.

VL: 421/22 és 241/14

Gregor Ferenc honvéd, őrvezető, a m. kir. 13. honvédgyalogezredben. Született: 1889, Fszéplak. Megsebesült, a halál ideje, oka, helye ismeretlen.

Hanzséros Pál honvéd, tartalékos, a cs. és kir. 76. gyalogezred, 11. századában. Született: 1887, Fszéplak. Hadifogságba esett Monreale, Palermo (Olaszország). A halál ideje, oka, helye ismeretlen.

VL: 368/17

Horváth Béla (csak a SL állami anyakönyvéből); Született: 1893, Fertőszéplak. Meghalt: 1916.06.23. Zatninar? mellett  (Oroszországban). A halál oka, helye ismeretlen.

BM sz. 157137/916

Cs. Horváth István

VL szerepel.

Horváth Kálmán (Horváth Koloman) honvéd, a m. kir. 13. honvédgyalogezredben. Született: 1891, Fszéplak. Elesett 1914.11.1-30. között ütközetben. A halál oka, helye ismeretlen.

VL: 207/18

Jámbori János (csak a SL állami anyakönyvéből); honvéd, a cs. és kir. 76. gyalogezredben. Született 1889, Fszéplak. Foglalkozása: cipész. Elesett 1914. 08.23-án a Polichna-i (Kelet-Lengyelország) ütközetben.

BM sz.199138/914

Kantó József honvéd, a m. kir. 306. honvédgyalogezredben (helyesen: 36. m. kir. 306. honvédgyalogezredben). Született: 1897, Fertőszéplak. Megsebesült, ennek és halálának ideje, oka, helye ismeretlen.

VL: 582/24

Kocsis Ernő honvéd, őrvezető, a m. kir. 13. honvédgyalogezredben. Született 1888, Fszéplak. Megsebesült, hadifogságba került, tartózkodási helye:  a Evakuationsspital Nr. 8 in Moskau, (Rußland-Oroszország)

VL: 347/25

Mentes Sándor vadász, a cs. és kir. 19. tábori vadászzászlóaljban. Született: 1899, Fszéplak. Megsebesült, további sorsa ismeretlen.

VL: 709/39

Németh András gyalogos, póttartalékos, a m. kir. 13. honvédgyalogezredben. Született

1888, Fszéplak. Megsebesült, hadifogságba került, tartózkodási helye:  Evakuationsspital Nr. 39 in Tula, (Rußland_Oroszország). Megsebesült, további sorsa ismeretlen.

VL: 241/28

Németh (Váti) László (csak a SL állami anyakönyvéből); honvéd, népfelkelő, a 76. gyalogezredben. Született: 1891, Fszéplak. Szülei: Biacsics Katalin és N. (V.) András Foglalkozása: földműves. Meghalt: 1915. 07.21-én, a halál oka, helye ismeretlen.

BM sz. 4526/916

Pocker Rezső honvéd, népfelkelő gyalogos, a cs. és kir. 76. gyalogezredben. Született 1883, Fszéplak. Hadifogságba esett Oroszországban. További sorsa ismeretlen.

VL:421/46

Schőnwizner János (csak a SL állami anyakönyvéből) honvéd, egy éves önkéntes szakaszvezető, a 76. gyalogezredben. Született: 1893, Fszéplak.  Foglalkozása: tanító. Elesett 1918. 10.14-én  Reiano?-ban (Olaszország).

 

BM sz. 114572/921

Simon János a cs. és kir. Hadügyminisztérium veszteséglistáján szerepel

Szalay Mihály a cs. és kir. Hadügyminisztérium veszteséglistáján szerepel

Takács Frigyes a cs. és kir. Hadügyminisztérium veszteséglistáján szerepel

Takács István a cs. és kir. Hadügyminisztérium veszteséglistáján szerepel

Tóth Ferenc a cs. és kir. Hadügyminisztérium veszteséglistáján szerepel

Tóth Imre a cs. és kir. Hadügyminisztérium veszteséglistáján szerepel

Tóth Mátyás a cs. és kir. Hadügyminisztérium veszteséglistáján szerepel

Triber Imre (Trieber Emmerich) cs. és kir. 76. gyalogezred, gyalogos; szül.: 1896; verw! a cs. és kir. Hadügyminisztérium veszteséglistáján szerepel

Wocher Lajos 11. huszárezred, 6. század, hadnagy; hivatásos tiszt; rk. vallású, nőtlen, szül.: 1896; meghalt: 1915.06.18., elesett, Balamatuvka ?, (Besszarábia), sírja: Jourkoutz, köztemető;

kitüntetése: katonai érdemrend 3. oszt.

újratemetése Kőszeg, városi temető, 1915.09.18. családi sírbolt forrás: 268. dobz

 

2. Azok, akik hadifogságba kerültek, sorsuk bizonytalan


Ankhelyi Sándor cs. és kir. 76. gyalogezred, póttartalékos; szül.: 1887; Kaljasin, Gouvernement Twer, Rußland, hadifogoly, VL 427/3

Bán Lajos 13. honvéd gyalogezred, gyalogos; szül.: 1893; Malmysch, Gouvernement Wjatka, Rußland, hadifogoly, VL 545/8

Bán Mihály cs. és kir. 76. gyalogezred, póttartalékos póttartalékos; szül.: 1891; (Rußland), hadifogoly, VL  365 / 8

Bán Mihály cs. és kir. 76. gyalogezred, gyalogos; szül.: ?; sebesült VL 42/6

Devosz Flórián (Divós Flórián?) póttartalékos vadász, FJB. Nr. 11, szül.: 1888, Nolinsk, Gouvernement Wjatka, Rußland, hadifogoly, VL 580/19

Farkas Vendel gyalogos k. u. LstIR. Nr. 3; szül.: 1873; hadifogoly, VL 226/13

Garab György cs. és kir. 76. gyalogezred, tartalékos tizedes; szül.: 1887, Rußland, hadifogoly, VL 241/1farkas

Garab József cs. és kir. 76. gyalogezred, népfelkelő gyalogos; szül.: 1894, Rußland, hadifogoly, VL 355/16

Hanzséras  József (Hanzséros?) 13. gyalogezred, népfelkelő gyalogos; szül.: 1882; Beresowka, Transbaikalien, Rußland, hadifogoly, VL 340/16

Hanzséros Bálint 13. gyalogezred, népfelkelő hadnagy; szül.: 1876; Rußland, hadifogoly,  VL 545/3 Később a Szt. László Gimnázium tanára

Hipság Lajos 13. gyalogezred, gyalogos; szül.: 1894; sebesült, VL 325/19

Horváth István cs. és kir. 76. gyalogezred, tizedes; szül.: 1893; sebesült VL 340/19

Horváth-Fejes János 13. honvédgyalogezred, szül.: 1891; kriegsgef., hadifogoly Rußland

Illés Pál cs. és kir. 76. gyalogezred, népfelkelő gyalogos; szül.: 1897, sebesült, VL 486/24

Jagaditz János cs. és kir. 76. gyalogezred, gyalogos; szül.: 1891; Selo Werchnie-Mullij, Gouvernement Perm, Rußland, hadifogoly, VL  370 / 23

Kis Adalbert (Béla) cs. és kir. 76. gyalogezred, gyalogos; szül.: 1891; Pensa, Rußland, hadifogoly, VL 618/23

Kovács Ferenc FJB. Nr. 11   2. Komp.(század), póttartalékos járőrvezető szül.: 1887; sebesült, VL 653/25

Kovács Lajos cs. és kir. 76. gyalogezred, gyalogos; szül.: ?, sebesült, VL 42/19

Kugler Alajos cs. és kir. 76. gyalogezred, 5. század, századkürtös; szül.: 1891; Tschita, Gebiet Transbaikalien, Rußland, hadifogoly, VL 258/26

Lukács József cs. és kir. 76. gyalogezred, gyalogos; szül.: 1894; verw. sebesült, VL 565/27

Nagy Ignác 13. honvédgyalogezred, népfelkelő gyalogos; szül.: 1894; hadifogoly, Pensa, Rußland. VL  372 / 32

Németh Lajos 13. honvédgyalogezred, gyalogos; szül.: 1876, Rußland, hadifogoly, VL 442/35

Őri Mátyás 13. honvédgyalogezred, népfelkelő gyalogos; szül.: 1872; Kasalinsk, Gebiet Syr Darja, Rußland, hadifogoly, VL 545/45

Pocker Rudolf cs. és kir. 76. gyalogezred, szül.:1883; hadifogoly Rußland VL  365 / 40

Tóth György 13. honvédgyalogezred, népfelkelő gyalogos; szül.: 1875; Spasskoje, Gouvernement Nishnij-Nowgorod, Rußland, hadifogoly, VL 545/62

 

Polgármesteri köszöntő

 

Választási információk

Facebook

Programnaptár 2024

Domb újság

.

Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév:
Jelszó:

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron