Elfogadásra került Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere   
AddThis Social Bookmark Button

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a kihirdetését követő napon, 2013. december 22-én lépett hatályba. Ezen kötelezettségemnek eleget téve került a költségvetés tervezete a Képviselő-testület elé.

A 2014. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a központi költségvetésről szóló törvényt, mely rögzíti az önkormányzatokat 2014. évben megillető központi források mértékét és arányát, az átengedett bevételeket, illetve az önkormányzatokat érintő elvonásokat. Figyelembe vettük továbbá a képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepciót, a testület előzetes kötelezettségvállalásait, a folyamatban lévő pályázatokat, a jogszabályi előírásokat és egyéb információkat.


Mindezek, valamint a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembe vételével terveztük meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege:


477.359.000 Ft


A költségvetés részletes formában Fertőszéplak honlapján www.fertoszeplak.hu megtekinthető.


Aki figyelemmel kísérte az elmúlt évek költségvetési számainak alakulását, láthatta, hogy az államtól kapott pénz folyamatosan csökkent. Ennek okaként el kell fogadnunk, hogy mivel relatíve magas iparűzési adóval rendelkezünk, így az állam azokat a településeket támogatja jelentősebb mértékben, akik nem rendelkeznek saját bevétellel.


Mivel a lakosság terheit nem szeretnénk növelni, így olyan forrásokat kellett találnunk, amelyek biztosítják a település fenntartását és folyamatos fejlődését. Az ésszerű takarékosság mellett a másik forrást a pályázati lehetőségek kihasználása jelenti. Ennek köszönhető a rendkívül kedvező költségvetési főösszeg. Az idei évben kezdenek visszajönni a korábban megfinanszírozott pályázatok, így megnyílt a lehetőség az egyéb fejlesztések irányába is.


Településfejlesztésre, új beruházások létesítésére 138.867.000 Ft-ot fordítunk.


Óvoda fenntartásra, működtetésére: 55.375.000 Ft


Művelődési Ház és Kulturális programok: 7.013.000 Ft


Közös Önkormányzati Hivatal 7.984.000 Ft


Jelentősebb beruházásaink az idei évben:


Nagy Lajos - Széchenyi utca kereszteződés felújítása és csapadékvíz elvezetése

Széchenyi – Rákóczi utca kereszteződésének felújítása, parkoló kialakítása

Hunyadi – Soproni utca kereszteződésének felújítása

Templomtér felújítása

Piéta restaurálása

Petőfi Sándor utca járda felújítása

Szabadság utca járda felújítása

Nagy Lajos utcában csapadékvíz elvezetés felújítása

Szilárd burkolatú szabvány méretű sportpálya építése

Kossuth Lajos utca és a Szent István utca közti Petőfi utcai szakasz csapadékvíz elvezetése és járda felújítása

Kossuth Lajos utcában az útsüllyedések kijavítása

Soproni utca végén buszmegállók építése

Óvoda külső hőszigetelése és színezése

Orvosi rendelő külső hőszigetelése és színezése

Művelődési Ház vizesblokkjainak felújítása

Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda, Művelődési Ház, Iskola komplett villamosenergia ellátásának biztosítás napelemes rendszerrel.


Mindezek mellett folytatjuk a civil szervezetek támogatását és ragaszkodunk ahhoz az elképzelésünkhöz, hogy Fertőszéplak javaiból Fertőszéplak lakói részesülni tudjanak. Így a beiskolázási támogatást és a karácsonyi ajándékozás hagyományát továbbra is megtartjuk!


Kérem, a jövőben is tiszteljenek meg bizalmukkal, mondják el javaslataikat, elképzeléseiket, hogy be tudjuk építeni azt munkánkba.


 

Polgármesteri köszöntő

 

Önkormányzati választás 2019

Facebook

Programnaptár 2019

Domb újság

.


Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév: wifi
Jelszó: free

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron